Türkçe - English

Tel: 0(258) 296 35 30 | Mail: sevkia@pau.edu.tr

Site Search

Doç. Dr. Şevki Arslan

Araştırma laboratuvarımız ilaçlar, antibiyotikler, kanserojen, organik çözücüler, çevresel kimyasallar ve endojen bileşikleri  gibi birçok değişik  ksenobiyotik maddelerin biyoaktivasyonu ve detoksifikasyonda kritik rol oynayan Sitokrom P450 bağımlı ilaç metabolize eden enzimlere (CYP450s) odaklanmıştır. Laboratuvarımızda, aktif metabolit oluşumu, CYP450‘lerin inhibisyonu ya da indüksiyon  sonucu oluşan ilaç etkileşimlerinin tahmini, CYP450’lerin hastalık durumlarındaki regülasyonları ve fonksiyonları (özellikle diyabet), ilaç-ilaç, bitki-ilaç ve gıda-ilaç etkileşimleri.. devamı

Ünvan Bilgileri

Yıl Ünvan Bilgileri
2014-... Doç. Dr, Biyoloji Bölümü, Pamukkale Üniversitesi
2009-2014 Yrd. Doç. Dr, Biyoloji Bölümü, Pamukkale Üniversitesi
2008-2009 Öğretim Görevlisi, Biyoloji Bölümü, Pamukkale Üniversitesi
2001-2007 Araştırma Görevlisi, Biyoloji Bölümü, METU 

Eğitim Bilgileri

Yıl Eğitim Bilgileri
2003-2008 PhD, Biyokimya, Fen Bilimleri Enstitüsü, METU
2000-2003 MSc, Biyokimya, Fen Bilimleri Enstitüsü, METU 
1994-2000 BSc, Biyoloji Öğretmenliği, Eğitim Fakültesi,  METU
1994-2000 BSc, Biyoloji (Çift Anadal), Fen Edebiyat Fakültesi, METU
  • Arslan S. (Ocak 2003) Cytochrome P450 dependent drug metabolism in diabetic rabbits. MS. Thesis. 104 sayfa, Orta Doğu Teknik Üniversites, Ankara.

    Danışman: Prof. Dr. Emel Arınç; Yardımcı Danışman: Prof. Dr. Orhan Adalı

  • Doktora Tez Başlığı ve Danışmanları

    Arslan S. (Mart 2008) Effects of  benzene on liver, kidney and lung CYP1A, CYP2B4, CYP2E1 AND CYP3A6 mRNA, protein level, and  drug metabolizing enzyme activities and toxicity in diabetic rabbits. Ph.D. Thesis. 254 sayfa,  Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

    Danışman: Prof. Dr. Emel Arınç; Yardımcı Danışman: Prof. Dr. Orhan Adalı

Prof. Dr. Alaattin Şen

Experienced areas