Projects

1.  Deneysel Multipl Skleroz Modelinde (DAE) MSCOV’un İyileştirici Etkilerinin Moleküler Mekanizmalarının Saptanması. Alaattin Şen, Şevki Arslan, Gülaçtı TOPÇU, Ahmet Ceylan GÖREN, Bekir Uğur ERGÜR,  Seda AKBAL TÜBİTAK Projesi, 112S187  Proje yardımcı Araştırmacı, 2012
2.Karabaş Otunun (Lavandula stoechas) Metabolik Sendrom Bileşenlerinden İnsülin Direnci ve Dislipidemiyi Oluşturan Faktörler Üzerine Potansiyel İyileştirici Etkisinin ve Mekanizmalarının Moleküler Düzeyde Aydınlatılması. Tuğba Boyuneğmez Tümer, Şevki Arslan, Hasalettin Deligöz TÜBİTAK Projesi, 112T442  Proje yardımcı Araştırmacı, 2012
3.  Küçük ısırgan otunun (Urtica urens’in) potansiyel antikarsinojenik etkisinin moleküler mekanizmalarının aydınlatılması. Şevki Arslan,  Hasalettin Deligöz. TÜBİTAK Projesi, 111T515 Proje Yürütücüsü, 2011
4.  O-Kumarik Asit'In (Trans 2-Hidroksisinnamik Asit) Apoptoz Ve Karsinojen Yolakları Ile Ksenobiyotik Metabolizması Üzerine Etkilerinin Moleküler Düzeyde Aydınlatılması. Şevki Arslan,  TÜBİTAK Projesi, 111T011, Proje Yürütücüsü, 2011
5.  Akrilamidin İnsan Karaciğer Hücre Dizilerindeki (HepG2) Sitokrom P450 İzozimleri ve Faz II Enzimleri Üzerine Etkileri:  Şevki Arslan,  TÜBİTAK Projesi, 109T062, Proje Yürütücüsü, 2009.
6.  Akrilamidin İnsan Karaciğer Hücre Dizindeki (HepG2) Sitokrom P450’ye Bağımlı İlaçları Metabolize Eden Enzimler Üzerine Etkileri: Şevki Arslan, PAU BAP Başlangıç Seviyesi Araştırma Projesi, 2009BSP009, Proje Yürütücüsü, 2009.
7.  Organik Solvent Olarak Kullanılan Benzenin Tavşan Karaciğer Sitokrom P4502E1 ve P4503A6 Bağımlı Enzim Aktiviteleri ve Protein Seviyesi Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Orhan Adalı, Emel Arınç, Şevki Arslan, ODTU Bilimsel Araştırma Projesi, BAP 2008-01-08-03, Yardımcı Araştırmacı 2008.
8.  Sitokrom P450 tarafından biyoaktif hale dönüştürülen prokarsinojen N-Nitrozodimetilaminin diyabetik tavşan akciğerlerindeki metabolizması: CYP2E1’in rolü ve bu izozimin immünokimyasal olarak belirlenmesi: Orhan Adalı, Emel Arınç, Şevki Arslan, ODTU Bilimsel Araştırma Projesi,  BAP 2006-01-08-01, Yardımcı Araştırmacı, 2006.
9.  Diyabetik tavşan böbreklerinde nitrozaminlerin metabolizması ve sitokrom P450 izozimlerinin moleküler ve  immünokimyasal olarak belirlenmesi: Emel Arınç, Orhan Adalı, Şevki Arslan,  ODTU Bilimsel Araştırma Projesi,  BAP 2005-01-08-03, Yardımcı Araştırmacı, 2005.
10.  Diyabetlilerde karsinojenik kimyasal nitrozaminin sitokrom P450’ye bağımlı monooksijenazlar tarafından metabolizması ve aktivasyonu: Orhan Adalı, Emel Arınç, Şevki Arslan, ODTU Bilimsel Araştırma Projesi,  BAP 2004-01-08-01, Yardımcı Araştırmacı, 2004.
11.  Diabetus Mellitus Hastalığının Tavşanlarda Deneysel Olarak Oluşturulması ve Bu Hastalığın Tavşan Karaciğer Sitokrom P450’ye Bağımlı Mikrozomal Monooksijenaz Enzim Aktiviteleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi: Orhan Adalı, Emel Arınç, Şevki Arslan, ODTU Bilimsel Araştırma Projesi,  BAP 2002-01-08-01, Yardımcı Araştırmacı, 2002.
12.  Asetaminofen’in (tylenol, parasetamol), ilaçları oksidatif olarak metabolize eden  karaciğer mikrozomal enzimleri üzerine in vivo etkisi ve in vitro ilaç-ilaç interaksiyonları:  Orhan Adalı, Emel Arınç, Şevki Arslan,  ODTU Araştırma Fonu Projesi, AFP-2001-07-02-00-90, Yardımcı Araştırmacı, 2001.